Trygghet & säkerhet

På Aq-va-kul prioriteras gästernas säkerhet och det kräver utbildade och kompetenta badvärdar. HLR- och livräddningsutbildningar (hjärt- och lungräddning) är obligatoriska och ständigt återkommande för att kunskapen ska upprätthållas. Badvärdarna får också genomgå hot- och våld utbildningar, som går ut på att öva sig i bemötandet av badgäster, som bryter mot reglerna.

Badvärdarna är uppmärksamma och väl förberedda om det skulle hända något. De är tränade att jobba i team och är snabba på att assistera och backa upp varandra. Badvärdarna har tillgång till professionell utrustning som sjukvårdsväska, defibrillator (hjärtstartare), nackkragar och spineboards (ryggbräda, som stabiliserar den drabbade).

Allt bad sker på egen risk. De få olyckor som sker på badet beror oftast på att badreglerna inte efterföljs. Badgästerna har ett eget ansvar och kan genom att följa badreglerna själva göra en stor insats för att minska olycksrisken. Läs därför igenom våra badreglerna grundligt, du hittar dessa här.

webbyrå unik grafik